Avondmaalscollecte 8 november 2015

Met enige regelmaat gaat in onze gemeente dominee Aage Smilde uit Dordrecht voor. Dominee Smilde doet vrijwilligerswerk voor de Stichting Epafras en bezoekt daarvoor Nederlandse gedetineerden in Duitse gevangenissen. Epafras is een oecumenisch christelijke organisatie, die geestelijke steun wil geven aan Nederlandse gevangenen in buitenlandse detentie. Dat doet ze aan iedereen, die daar prijs op stelt, zonder onderscheid te maken in persoon, geloof, levensovertuiging, ras, afkomst, geaardheid of wat dan ook. Ze laat zich daarbij inspireren door de woorden van Jezus, maar komt niet om te bekeren of te evangeliseren. Uitgangspunt voor dit werk is, dat een mens altijd meer is dan wat hij of zij heeft misdaan, elk mens is waardevol! Ruim 45 professioneel opgeleide geestelijk verzorgers (protestanten, katholieken en moslims) reizen als vrijwilliger naar meer dan 75 landen om Nederlanders in buitenlandse detentie op te zoeken en met hen in gesprek te gaan over allerlei persoonlijke zaken in hun leven. De gesprekken zijn vertrouwelijk en bieden de gelegenheid aan mensen om zich uit te spreken over gedachten, gevoelens, relaties, traumatische ervaringen, verlies, allemaal zaken, die je niet zo makkelijk vertelt, omdat het je kwetsbaar maakt.

Ze doen dit werk sinds 1984, en werken samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Reclassering Nederland Bureau Buitenland. Helaas staat dit werk onder druk. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in het kader van de bezuinigingen laten weten, dat er een einde komt aan de financiële ondersteuning van het werk van de Stichting én tevens dat zij niet langer consulaire ondersteuning bij het toegang krijgen tot de gevangenissen kan bieden. Dominee Smilde probeert zijn bezoekwerk aan Nederlandse gedetineerden in Duitse gevangenissen voort te zetten. Daartoe legt hij contacten met Duitse collega’s om de gevangenissen in te komen. Gelukkig kent de leiding van de gevangenissen hem vanwege zijn eerdere bezoeken. De kosten die dit bezoekwerk met zich meebrengt, zoals de reis- en verblijfskosten, moeten uit donaties komen.

De diaconie hoopt dat u de avondmaalscollecte ruimhartig zult bedelen, waardoor het mooie werk van dominee Smilde doorgang kan vinden. Veel gedetineerden zullen u dankbaar zijn. Natuurlijk verdienen mensen die verkeerde dingen gedaan hebben straf. Maar ook hun leven gaat door. Dominee Smilde probeert hen weer perspectief te geven! Hopelijk wordt zijn werk gezegend! Zei onze Heer niet, dat we om moeten zien naar onze naasten?

Hieronder een klein deel uit het evangelie van

Mattheüs: 25: 44. Dan zullen ook die mensen zeggen: ‘Maar Heer, wanneer is dat gebeurd? Wanneer had u honger en gaven we u niet te eten? Wanneer had u dorst en gaven we u niet te drinken? Wanneer was u een vreemdeling en namen wij u niet in huis? Wanneer was u naakt en gaven we u geen kleren? Wanneer was u ziek of gevangen, en hebben wij niet voor u gezorgd?’

  1. 45. Dan zal de Mensenzoon tegen hen zeggen: ‘Luister goed naar mijn woorden: Elke keer dat jullie niets deden voor één van de gelovigen die hier naast mij staan, deed je niets voor mij.’

 

Reacties zijn gesloten.