Bericht van de kerkenraad over Coronavirus

Update 23 maart 2020
Beste gemeenteleden en geïnteresseerden,

Ook jullie zullen het nieuws vanuit de overheid met de verscherpte maatregelen gehoord hebben.

Als kerk sluiten we aan bij deze maatregelen.
Concreet voor onze kerk betekent het dat er tot 1 juni geen kerkdiensten gehouden worden in onze kerk.


13 maart 2020

Zoals u waarschijnlijk bekend is heeft de overheid op donderdag 12 maart maatregelen bekend gemaakt ter voorkoming van de verspreiding van het Corona virus.
Ook de PKN heeft hier een advies over uitgebracht.
Als kerkenraad hebben we besloten dit advies te volgen.
Tot en met 29 maart zullen er geen kerkdiensten zijn in onze kerk.
Ook alle andere activiteiten zoals clubs, catechisatie, gespreksgroepen, vergaderingen e.d. zullen tot die datum vervallen.
Pastorale bezoeken zullen uitgesteld worden tot na 31 maart. We kunnen ons voorstellen dat er situaties zijn waarin dringend behoefte is aan bezoek, schroom dan niet uw ouderling of predikant te bellen.

We beseffen dat dit ingrijpende maatregelen zijn, maar hopen op uw begrip.
We houden de berichtgeving in de gaten en zullen u verder informeren zodra we denken dat minder ingrijpende maatregelen mogelijk zijn en/of er meer duidelijk is over de situatie na 31 maart.

Wij hopen elkaar in goede gezondheid na deze crisis weer te ontmoeten.

Met vriendelijke groet, namens uw kerkenraad,
Lia Bakker
Scriba

Reacties zijn gesloten.