Inspiratiedag

Op zaterdag 5 september 2015 van 9.30-13.00 uur zullen de ambtsdragers en de pastoraal medewerkers bij elkaar komen. Ze zullen zich buigen over het nieuwe jaarthema “Goede Buur” (dit is ook het landelijke PKN-jaarthema). Daarnaast zijn er activiteiten gepland die inspireren om elkaar op geloofsgebied beter te leren kennen. Tot slot zal er gezamenlijk geluncht worden. Dit jaar is deze ochtend dus alleen bestemd voor de ambtsdragers en de pastoraal medewerkers.(hp rev. hp)

Reacties zijn gesloten.