Wandelen met Jezus 2: ochtendritueel

Hoezo     In een schrijven van de EH dat ik door de bus kreeg stond met grote letters de tekst:  Hoezo, loof de Heer mijn ziel?     Het artikel vertelt dat tegenwoordig geen ander nieuws meer gebracht wordt dan alleen maar over het feit dat we in een nare tijd leven. Je kunt de krant er niet voor opslaan, op elke pagina hetzelfde. Niks: Loof de Heer mijn ziel. Wat is er toch met ons aan de hand?

Gods Woord     Prijs de Heer mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld. Hij geneest al uw kwalen. Hij kroont u met trouw en liefde.  (Psalm 103/2-4)

Vergeving      Psalm 103 intrigeert me enorm en vooral de genoemde verzen. Voor een christen zou het heel duidelijk moeten zijn: Hij vergeeft u alle schuld. De echte werkelijkheid is niet wat we zien op de tv of lezen in de krant. De echte werkelijkheid is daar waar Jezus is en waar Hij geëerd wordt. Geëerd door liefde voor God en liefde voor de naaste. De twee regels waar de hele wet mee vervuld is. Als we ons verootmoedigen en bekeren staat er zelfs al in de Psalmen: Hij vergeeft u alle schuld.

Genezing     Jezus geneest al mijn kwalen. Welke kwalen zijn we tegenwoordig mee behept? Is dat de kwaal van het eigengereid zijn? De kwaal van ik wil dat, ik wil, ik. De kwaal van het rijke westen in een tijd van neerslachtigheid en frustratie van vermoeidheid en lamlendigheid. Maar er is een oplossing die ik elke dag ervaren mag: Loof de Heer mijn ziel en God kroont ons met trouw en liefde. Dat is de weg die de Zoon van God mij wijst. Elke dag opnieuw begin ik met een wandeling met Jezus, waarin ik me volledig kan overgeven aan Zijn liefde en trouw. Vervolgens mag ik dat op mijn manier weer doorgeven aan de ander die ik die dag ontmoet. Het heeft mijn leven een verrassende wending gegeven, sinds ik dagelijks ruim de tijd neem om te beginnen met Jezus en weet je: Hij geneest me van alle kwalen.

Bron     De dag beginnen met een lofprijzing opent de weg voor God om ons te zegenen met Zijn liefde en trouw. De dag anders beginnen dan met het nieuws van nu.nl. De dag beginnen met ons open stellen voor de dingen die God voor ons heeft voorbereid. De dag beginnen met een verlangen naar echt leven. Terug naar de Bron met een hoofdletter, waar we onze geestelijke dorst kunnen lessen. De dag verloopt anders als we die beginnen met een lofprijzing aan God. Mijn dag loopt anders nu ik de Heer de ruimte geef mijn denken te beïnvloeden en me anders op te stellen en geloof op de voorgrond te zetten. Geloof dat Hij niets anders wil dan ons te kronen met trouw en liefde. Het geloof in de Heer, de Bron, die al onze schuld vergeeft, al onze kwalen geneest en ons kroont (corona) met liefde en trouw. Loof de Heer mijn ziel!

Klaas Otter

Wandelen met Jezus 1: Hoe het begon

Idee       Het idee om te schrijven in een blog is al van vijf jaar geleden. Het idee was om via de internetkanalen met eenieder die dat wenste te communiceren over het geloof. Blijkbaar was ik er toen nog niet helemaal klaar voor, om aan zo’n avontuur te beginnen. Na twee blogs was het alweer gedaan. Heeft ooit iemand ze gelezen? Ik weet het echt niet.

Goede voornemens       Maar in het nieuwe jaar van 2021 zijn ook goede voornemens bij mij aan de deur gekomen en kwam dat idee van een blog schrijven weer boven. Wat zou het mooi zijn om al die gedachten en belevenissen die ik al wandelend opdoe ook te delen met anderen. Gedeelde vreugd is dubbele vreugd.

Corona       Natuurlijk speelt ook mee dat we veel thuis zitten. Zo merk ik ook dat ik veel meer tijd achter de pc doorbreng. Niet alleen voor mijn werk maar ook voor de kerk. Voor mij was het heel normaal om ’s-avonds kerkenwerk te doen, buiten de deur wel te verstaan. Heel wat avonden was ik daarmee zoet. En mijn stille moment met de Bijbel was overwegend in de ochtend. Maar tot mijn stomme verbazing lukte het me om via online vieringen en cursussen ook ’s-avonds in mijn werkkamer hele goede momenten te beleven met mijn Bijbel.

Het moet anders      In oktober kwam bij mij de gedachte op om de werkdag anders te beginnen dan ik gewend was. Na een moeizaam voorjaar, waarbij ik alleen maar thuis zat te werken en thuis zat te niksen, en thuis online dit en dat en zo maar door. Maar goed na het moeizame voorjaar alleen maar mijn werkkamer gezien te hebben moest het anders. Ik kreeg het idee heel vroeg in de ochtend een wandeling te maken. Bewegen is de slogan. Zo gedacht zo gedaan. 15 minuten heen naar de kerk en 15 minuten terug naar huis. In die tussenliggende tijd kon ik Bijbellezen en bidden en zingen in een stille kerk.

Nieuw gebed       Toen ik eraan begon kwam me in gedachten wat ik In één van de online vieringen had geleerd. Een voor mij nieuw gebed met heel oude papieren uit de Oosters Orthodoxe kerk:

    Heer, Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij.

Een soort oude/nieuwe Onze Vader. Die woorden hielpen me om me te richten op Jezus en al wandelend deze woorden uit te spreken. Het wonderlijke is dat ik daardoor ervaar dat Jezus met me optrekt ook al tijdens die 15 minuten wandeling buiten. In de stille straten van Hardinxveld. Direct uit huis begon ik hardop dit gebed uit te spreken. En daardoor kwam ik zo maar in gesprek met mezelf, met Jezus. En op de terugweg precies hetzelfde weer. Wandelend in gesprek met Jezus. Daar komt dus ook de titel voor de blog vandaan: wandelen met Jezus.

Weekbrief         Als u de weekbrief leest hebt u al kennis kunnen maken met een paar wandelingen. De eerste ging over hoe het begon en dat eindigde zo: Dit stukje schrijven komt voort uit een verlangen, om mijn enthousiasme en liefde voor Jezus en de Bijbel met jullie te delen. Vooral in deze tijd waarin we niet meer bij elkaar kunnen komen voor lofprijzing en aanbidding. Laten we elkaar blijven bemoedigen met woorden van hoop. Toen Jezus zijn 3-jarige rondreis door Israël begon, waren Zijn eerste woorden: “De tijd is aangebroken, het Koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.”  Deze woorden klinken nog steeds verrassend actueel. Het goede nieuws dat Jezus gekomen is met hoop, verlossing en leven voor eenieder die gelooft dat Hij de Zoon van God is. Het koninkrijk van God is meer nabij dan ooit. De tijd is aangebroken, om meer dan ooit het goede nieuws met elkaar te delen.

Klaas Otter