COLLECTE HEILIG AVONDMAAL 8 SEPTEMBER

Deze keer wordt de opbrengst van de collecte over vier doelen verdeeld: De helft gaat naar Actie Schoenendoos en de andere helft wordt verdeeld onder Stichting Chris, Warchild en Save the Children. Daar Save the Children onder u misschien niet zo bekend is, zullen we hierover iets vertellen. Save the Children werd bijna 100 jaar geleden (1919) opgericht door Eglantyne Jebb. Zij stelde daartoe persoonlijk een handvest op waarin zij

de rechten van kinderen beschreef. Dit handvest vormde later de basis voor het in 1989 aangenomen Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. Elk kind dat bedreigd wordt in zijn of haar kind zijn, heeft onze aandacht en zorg. Ongeacht geloof, geslacht, ras, huidskleur, nationaliteit of politieke gezindheid. Wereldwijd werken dagelijks ruim 27.000 Save the Children professionals, waarvan ruim 85 % vanuit de lokale veldkantoren, om kinderen in kwetsbare situaties te helpen. Dit kan een acute noodsituatie zijn door een (natuur)ramp of door langdurige conflictsituaties zoals oorlog of chronische armoede. Save the Children richt zich op twee hoofdtaken: Het redden van levens en het redden van de dromen en de toekomst van kinderen. Medische zorg, goede voeding en voorlichting redden levens. Leren lezen en schrijven, maar ook leren over kinderrechten, beroepsmogelijkheden, vrede en veiligheid bieden kansen op een betere toekomst.

De hulpverleners werken aan de hand van de ‘theorie van verandering’. Deze theorie bestaat uit: kinderen een stem geven, oplossingsvormen innoveren, zoveel mogelijk samenwerken en op grote schaal resultaten behalen. Alle programma’s komen tot stand in samenwerking met kinderen, ouders, overheden, gemeenschappen en andere lokale partners. Zo bieden ze duurzame oplossingen die ‘toekomstproof’ zijn.

De Taakgroep Dienen hoopt dat u de doelen van deze collecte een warm hart toedraagt en ze met een mooie gift zal steunen. Bij voorbaat dank!

Reacties zijn gesloten.