COLLECTE HEILIG AVONDMAAL12 januari

De collecte is ditmaal bestemd voor Hospice Gorinchem en
Leefgemeenschap Zilt in Gorinchem.

Hospice Gorinchem

Hospice Gorinchem biedt palliatieve terminale zorg aan ongeneeslijk zieke mensen. Ze bieden die zorg bij mensen thuis of in het hospice. Zo ontlasten en ondersteunen ze zieken en hun naasten in de laatste fase van het leven. Mensen sterven vaak het liefst thuis. Dierbaren komen graag aan die wens tegemoet, maar het is zwaar zorg te combineren met het nemen van afscheid. Als dat niet meer lukt, biedt Hospice Gorinchem uitkomst. Ze zijn er voor alle mensen. Ongeacht levensovertuiging, geaardheid of financiële draagkracht. In de organisatie staan uw wensen en behoeften centraal.

De stichting is er voor inwoners van Gorinchem, de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en het Land van Heusden en Altena. Maar ook als u in een andere regio woont zijn er mogelijkheden.

Leefgemeenschap Zilt

De gastopvang in Zilt is bedoeld voor mensen die uit hun evenwicht zijn geraakt en de steun van andere mensen nodig hebben om weer in balans te komen. Ook mensen die in de maatschappij tussen wal en schip dreigen te vallen, kunnen er baat bij hebben om tijdelijk in Zilt mee te wonen.

Zilt biedt geen professionele hulp, maar wel een luisterend oor. Ook kunnen ze iemand met raad en daad terzijde staan. Elke meewoner heeft een van de vaste bewoners als aanspreekpunt.

Voor eventuele deskundige begeleiding moet men een beroep doen op iemand uit de eigen kerkelijke gemeente en/of op officiële instanties. De gastopvang in Zilt is bedoeld voor volwassenen die zelfstandig kunnen functioneren en een zinvolle dagbesteding hebben (minimaal twee dagdelen buiten de deur). Er zijn geen therapeutische activiteiten.

Reacties zijn gesloten.