Cursus: “Stil, mijn ziel, wees stil”.

Tijdens de weken tussen Pasen en Pinksteren volg ik een digitale cursus over God zoeken en in alle eenvoud zijn aanwezigheid ervaren.
Een heel praktische cursus met uitleg, filmpjes, citaten, oefeningen etc.
In de les van vandaag vond ik onderstaande tekst die me uit het hart is gegrepen en die ik met jullie wil delen:

“Als we eerbiedig en liefdevol de naam van Jezus noemen, de naam die elke naam te boven gaat, gaan we de weg van het bidden zonder ophouden. En het zal een weg worden van vreugde en van dankbaarheid onder alle omstandigheden. Want in voorspoed en in tegenspoed, in gezondheid en ziekte, in rijkdom en armoede is het liefdevol een eerbiedig onophoudelijk noemen van de naam van Jezus een geweldige kracht. Het is een manier van bidden, zo eenvoudig en zo direct, die duidelijk maakt dat we volkomen afhankelijk willen zijn van de God die zich heeft geopenbaard in Christus, zijn geliefde Zoon. Waar de heilige naam van Jezus wordt genoemd in een hart dat bidt, daar is bescherming en liefde en troost en ontferming en kracht en aanvaarding.”

Klaas Otter

Reacties zijn gesloten.