Dankdag voor Gewas en Arbeid

Op woensdag 6 november 2013 is er dankdag voor gewas en arbeid.
We staan dan stil bij de zegeningen die we ook dit jaar weer uit Gods hand mochten ontvangen.
De diaconie wil evenals voorgaande jaren een bakje met fruit aanbieden aan een aantal senioren in Hardinxveld en de langdurig zieken van onze kerk.
Wij vragen u daarom op zondag 3-11 fruit, blikjes fruit of geld, waarmee de diaconie fruit kan kopen, mee te brengen naar de kerk en te deponeren in de dozen die daarvoor in de hal van de kerk staan.
De bakjes die daar van gemaakt worden, zullen op 6 november worden rondgebracht.

Reacties zijn gesloten.