De ACD – collecte van 20 augustus 

De collecte is bestemd voor Exodus Nederland.
Dit is de grootste landelijke nazorgorganisatie, die met professionals en vrijwilligers, opvang en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden. Het justitiepastoraat werkt nauw samen met Exodus Nederland en biedt opvang en begeleiding aan ex-gedetineerden en aan gedetineerden in de laatste fase van hun straf die uit de criminaliteit willen stappen.
Zij kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen, of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. Dit vrijwilligersnetwerk biedt ook hulp aan familieleden van (ex-) gedetineerden. Bovendien ondersteunt dit vrijwilligersnetwerk justitiepredikanten bij hun werk: Ze doen mee in de gespreksgroepen, ze leggen individuele bezoeken af en doen mee aan de kerkdiensten. Exodus Nederland is een vereniging met vijf leden die als doel heeft de kansen van (ex-) gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de samenleving te
vergroten.
De Exodusorganisatie kent vijf regio’s die volgens gezamenlijke afspraken regionaal werken. De regio’s worden aangestuurd door een directeur-bestuurder. De directeur van Exodus Nederland geeft direct leiding aan het verenigingsbureau. Bij Exodus werken 227 professionals en bijna 1800 vrijwilligers.
De (ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de samenleving kunnen bij Exodus terecht voor professionele ondersteuning of een vrijwillig maatje. Of allebei. Exodus onderscheidt zich van andere nazorgorganisaties doordat het programma een integrale en structurele aanpak beoogt, die ingrijpt op alle aspecten van het leven van de (ex-)gedetineerde. Ze gaat daarbij uit van de vier sleutels wonen, werken, relaties en zingeving. Daarnaast is ook de persoonlijke, kleinschalige aanpak essentieel voor de werkwijze.
Van harte aanbevolen. (wk)

Reacties zijn gesloten.