DE LAATSTE EER op 9 februari 20.00 uur

A.s. maandagavond 9 febr. om 20.00 uur is er weer avond over de DE LAATSTE EER in de Ontmoetingsruimte van de kerk.
Het onderwerp is actueel, het hangt in de lucht.
Men wil weer spreken over de dood en alles wat daarbij komt.
Je komt er allemaal een keer voor te staan.
Je wilt voor jezelf dingen vastleggen, of je hebt ervaringen opgedaan waardoor je zegt: ‘dit is goed en dat overkomt me geen tweede keer’.
We willen niet goede manier aanreiken.
Maar wèl het gewicht van al die wijzen van afscheid nemen  beseffen.
Je steeds afvragen: ‘waarom?’ en inzien hoe waardevol zorgvuldigheid is.
En beseffen, dat je het als nabestaande(n) zèlf moet doen:
‘jouw verhouding tot de gestorvene, jouw verwerking, jullie gezamenlijk geloof’.
De ‘laatste eer’ geven heeft drie aspecten:
Recht doen aan de overledene;
– uitdrukking geven aan respect voor het leven dat voorbij is;
– eerbied voor het lichaam;
– eerbied voor de persoon;
– wensen van de overledene.
Recht doen aan jezelf als nabestaande:
– uitdrukking geven aan de ernst van het verlies;
– uitdrukking geven aan de verbondenheid die er was én aan het afstand doen;
– je te realiseren wat er gebeurd is
Dat wat beiden omvat:
– recht doen aan het gemeenschappelijk geloof:
– uitdrukking geven aan het eerste en laatste houvast van mensen die op de grenzen van het leven stuiten.
Op deze 3e avond spreken we met een huisarts over zijn omgaan met die laatste levensfase, en zal een uitvaartverzorger aanwezig zijn.

Komt u eens langs om te kijken en te horen wat DE LAATSTE EER voor u betekent.

Van harte welkom!   ds. Jan Bakker

Reacties zijn gesloten.