dr. Arjan Plaisier in Sliedrecht

Over het WAT van het geloof is al veel gesproken: boeken vol dogma’s en zekerheden zijn er geschreven.
Maar over het HOE van het geloof wordt veel minder gesproken en dat is een gemis voor de kerk.

Arjan Plaisier
Dat betoogt dr. Arjan Plaisier, scriba van de Generale Synode van de Protestantse Kerk (PKN) in Nederland, in zijn laatste boek ‘Overvloed en Overgave’. Want volgens hem krijgt geloof altijd vorm en inhoud in het concrete leven.

Op woensdag 29 januari a.s. komt deze schrijver – op uitnodiging van de Sectie Vorming & Toerusting van de Gereformeerde Kerk Sliedrecht – naar het kerkelijk centrum ‘De Voorhof’ aan de Middeldiepstraat 6 om daar om 20.00 uur een lezing te houden.

Dr. Plaisier is werkzaam als een van de belangrijkste bestuurders van deze 2 miljoen leden tellende kerk. In zijn boek spreekt hij tot de lezer als gelovige en als predikant van de kerk.

Deze boeiende en ongetwijfeld inspirerende avond is vanaf 19.30 uur vrij toegankelijk.

Reacties zijn gesloten.