Gebedskring

bidden003Psalm 25: “Naar U Heer, gaat mijn verlangen uit, mijn God op U vertrouw ik, maak mij niet te schande, laat mijn vijanden niet triomferen. Zij die op U hopen worden niet beschaamd, beschaamd worden zij die U achteloos verraden. Maak mij Heer met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan. Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want U bent de God die mij redt, op U blijf ik hopen elke dag weer.” Op zaterdag 14-02 komen we weer bij elkaar in gebed en voorbede voor de gemeente. Om 18.30 uur in de consistorie.

Reacties zijn gesloten.