KERK EN SYNAGOGE

De Classicale Werkgroep “Kerk en Israël” voor de Classes Alblasserdam en Gorinchem organiseert op DONDERDAG 18 APRIL 2013, weer een informatieve avond.
Deze avond komt Professor Simon Schoon met ons spreken over het onderwerp:

ISRAËL en PALESTIJNEN – DUBBELE BETROKKENHEID?
NES AMMIM  ALS VOORBEELD.

Er woedt in de Nederlandse kerken een heftige discussie over het Israëlisch- Palestijns
conflict. Door te sympathiseren met de één word je al gauw verketterd door de ander met
een andere mening. Is het niet mogelijk om als kerken naar de beide kanten te luisteren?
Hoe ga je om met die “dubbele betrokkenheid” die de PKN voorstaat? Hoe kun je er vorm
aan geven zonder onze verbondenheid met Israël te schaden of Joden in eigen land te kwetsen? Hoe kun je tegelijkertijd het gesprek tussen Joden en christenen nieuw leven inblazen? Op deze avond laten wij ons leiden door een “kenner” op het gebied van de verhouding Kerk & Israël.
Er zal veel ruimte zijn voor gesprek met elkaar.

Professor Simon Schoon is o.a. bijna 9 jaar predikant geweest in Nes Ammim, een solida-riteitsproject in het Noorden van Israël, dat in 2013 precies 50 jaar bestaat. In dit dorp staat de dialoog centraal tussen Joden, christenen en moslims. Ook heeft hij vele reizen georganiseerd naar Israël en de Palestijnse gebieden, waarbij de wederzijdse contacten en gesprekken centraal stonden.

Plaats van samenkomst is de “Voorhof “ in Sliedrecht, Oranjestraat hoek Middeldiepstraat. Aanvang van de avond is 20.00 uur. De toegang is gratis, wel wordt van de aanwezigen een kleine bijdrage gevraagd in de kosten.
Wij hopen u op deze avond te mogen begroeten. Meer informatie kunt U ontvangen van
P. van der Pols, Spuistraat 159 te Ridderkerk. Tel. 0180 – 418 166

Reacties zijn gesloten.