Kerk-, school- en gezinsdienst

Op zondag 31 januari 2016 zal er weer een dienst zijn voor kerk, school en gezin.
In de voorgaande week zal er op school aandacht besteed worden aan het thema:
‘Oog voor de ander’.
De week wordt afgesloten met een dienst, waarin het werk wat de kinderen op school gemaakt hebben te zien zal zijn.
De voorganger van de dienst is Mw. Esther van Schie.
Er is alleen kindernevendienst voor groep 1.
Bij deze week hoort onderstaand leesrooster.

Maandag 25 januari Mattheus 25: 35 t/m 40 Wat je voor een ander doet, doe je voor Mij (Jezus)
Dinsdag 26 januari Lukas 10: 25 t/m 37 De barmhartige Samaritaan
Woensdag 27 januari Handelingen 9: 36 t/m 43 Petrus en Dorcas
Donderdag 28 januari 1 Koningen 17: 7 t/m 16 Elia bij de weduwe van Zarfath
Vrijdag 29 januari Johannes 15: 9 t/m 17 Het gebod van de liefde
Zaterdag 30 januari Psalm 133 Broerderlijke liefde

Reacties zijn gesloten.