Kerstnachtdienst

Op Kerstavond 24 december organiseren we weer een Kerstnachtdienst in onze kerk.
De dienst begint om 22.00 uur.
Medewerking wordt verleend door Expression uit Vlaardingen.
Het Kerstverhaal wordt verteld aan de hand van een 9-tal lezingen uit de Bijbel in Gewone Taal. We hopen dat ook mensen die weinig of nauwelijks met het geloof in aanraking komen, geraakt mogen worden door deze, voor een ieder te begrijpen, vertaling. Maar natuurlijk ook door de te zingen liederen!
Laten we er met z’n allen een fijne dienst van maken ter meerdere glorie van onze Heer en Heiland die voor ons naar deze wereld is gekomen!

Reacties zijn gesloten.