Maashof zoekt nieuw beheerdersechtpaar

Aan de Maasstraat bevindt zich het woonzorgcomplex De Maashof. Begin jaren zeventig van de vorige eeuw is dit complex gebouwd, en in 1997 is dit complex – na een grondige vernieuwbouw – heropend. De woningen worden verhuurd aan senioren uit de kerkelijke achterban omdat dit duidelijk voorziet in een behoefte. Recent is het gebouw weer geschilderd en van binnen opgeknapt door nieuwe vloerbedekking, gordijnen etc. Het complex is voorzien van een prachtige binnentuin en wordt beheerd door een beheerdersechtpaar. Echtpaar Dekker heeft het complex decennia consciëntieus beheerd en zich ingespannen om een fijne sfeer in het gebouw na te streven. Vanwege hun leeftijd hebben de heer en mevrouw Dekker aangegeven te gaan stoppen. D.V. mei 2016 willen zij hun werkzaamheden beëindigen en zullen ze de beheerderswoning verlaten. Het bestuur van De Maashof is daarom op zoek naar een beheerdersechtpaar.
Medio november verschijnt in Het Kompas een wervingsadvertentie die ook geplaatst zal worden op de website van De Maashof (www.maashofhardinxveld.nl).
Graag komt het bestuur in contact met belangstellenden.
Protestants Christelijke Stichting De Maashof
Jan van Wingerden, secretaris. Email:  janvanwingerden@kliksafe.nl   (hp)

Reacties zijn gesloten.