Open kerk met koffie

Op zaterdagmiddag van 14.00-17.00 uur; de koffie staat klaar.
Kom naar de kerk. Voor jezelf maar ook voor de ander.
De symbolische schikking staat klaar. Als je wilt kun je een kaars aansteken aan de paaskaars. Op de beamer is de tekst voor de zondag te lezen naast de uitleg van het liturgisch bloemstuk.
We mogen weer een kopje koffie of thee schenken. Dat doen we in de zaal naast de ontmoetingsruimte. Zo levert dat minder overlast voor degene die een poosje in de kerk wil zitten. Je bent welkom in Gods huis.
Het is mogelijk elkaar te ontmoeten, een praatje te maken en een bemoediging te lezen, met gepaste afstand tot elkaar.

Gebedskring
Vrijdag 12 juni is er gebedskring om 19.00 uur in de kerkenraadskamer.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op aarde. Als de kerk gaat doen waartoe Christus zijn kerk heeft geroepen, dan zal de aarde steeds meer gaan lijken op de hemel.

Samen kerk, samen sterk
In de dienst van 2e Pinksterdag, tijdens de digitale Opwekking, sprak Henk Stoorvogel over de kerk van de toekomst. Hoe moet het toch met een digitale kerk, waar we elkaar niet meer mogen ontmoeten. Hij legde aan de hand van handelingen 19 uit hoe we zicht en uitzicht houden op een kerk die samen sterk is. Een hart onder de riem. Daarbij gebruikte hij de volgende twee woorden: Heb Lef! De letters H, E en B staan voor Hongerig, Elastisch en Berucht. Onze kerken moeten weer Hongerig worden naar meer van Jezus en meer van zijn liefde en trouw, terug naar onze eerste liefde. Onze kerken moeten Elastisch zijn; als plan A niet meer werkt, gaan we over op plan B, zoals Paulus deed in Efeze toen de joodse gemeenschap hem niet meer wilde. Zoek wegen om wel bij elkaar te komen en ga ervoor. Wees trouw in het organiseren en doorgaan met plannen maken voor het nieuwe seizoen. De letter B staat voor Berucht. Bij de demonen was Jezus berucht en ze sidderen. Ook Paulus wordt genoemd door demonen. ‘Jezus ken ik, en Paulus ook, maar wie zijn jullie?’ De zonen van Skefas moesten het ontgelden. Zorg dat je berucht bent in de hemelse gewesten door heel dicht bij Jezus te blijven. Jezus ken ik en de Stationskerk ook. HEB Lef! Kijk eens op youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HEqe9KUPKK0 een prachtig lied dat met Pinksteren door een hele groep mensen uit diverse kerken, door het hele land, werd gezongen.

Reacties zijn gesloten.