Pastoraal meldpunt

Met ingang van augustus 2018 willen we in de nieuwe pastorale situatie een vast meldpunt instellen. Hiervoor heeft Anke Trapman zich beschikbaar gesteld. Daar zijn we erg blij mee.
Is er iets te melden op het gebied van geboorte, ziekte, ziekenhuisopname of -ontslag, etc Geef dat aan haar door. Zij zorgt dan dat dit bij de mensen van de taakgroep “OMZIEN” terechtkomt.
Berichten doorgeven via email: anketrapman@hotmail.com
of telefonisch: 613036  (wk)

Reacties zijn gesloten.