SOLIDARITEITSKAS 2013

 “Goed voor elkaar, met het oog op de toekomst.”

Als Protestantse Kerk in Nederland willen we omzien naar elkaar en elkaar tot steun zijn. Om het goede nieuws te borgen dat wij willen uitdragen. Om – in Zijn naam – handen en voeten te geven aan ons credo: geloof, hoop en liefde.

 Als gemeente zijn we binnen de Protestantse Kerk verbonden met de gemeenten in andere plaatsen. Soms lukt het even niet om als gemeente vitaal te blijven. Er kan bijvoorbeeld dringend behoefte zijn aan een tijdelijke pastor of kerkelijk werker. Of men wil als missionaire gemeente actief zijn in een oude stadswijk of een nieuwbouwwijk. Of er is behoefte aan een bijdrage om de jeugd meer bij de gemeente te betrekken. Vanuit de Solidariteitskas van de landelijke PKN, kunnen andere gemeenten worden geholpen die tijdelijk een financiële overbrugging nodig hebben. Omdat we solidair willen zijn met onze broeders en zusters in die gemeenten, of omdat we deze solidariteit van andere gemeenten nodig hebben.

Daarnaast wordt het fonds gebruikt om noodzakelijke activiteiten te verrichten die niet door één gemeente op te brengen zijn. Dit betreft vooral bijzonder pastoraat, zoals voor doven, studenten, koopvaardij en binnenvaart. Het zijn maar een paar voorbeelden van activiteiten die alleen met hulp van elkaar kunnen worden uitgevoerd.

 Bijdrage

Als gemeente vragen wij aan ieder belijdend lid en doopleden vanaf 18 jaar een bijdrage van € 10,=. Van de bijdrage van belijdende leden wordt € 5,= besteed aan de Solidariteitskas en is € 5,= bestemd voor onze eigen gemeente. De bijdrage van de doopleden is bestemd voor onze eigen gemeente.
Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u/jij mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk. Alvast hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage. (rek.nr. 3250 87 679 tnv alg kas geref kerk)

Reacties zijn gesloten.