Stationskerk: Een “veilige gemeente”

Die gemeente kiest ervoor een veilige gemeente te zijn voor alle leden. Dat betekent dat de leden elkaar met respect behandelen en de mensen met speciale taken en opdrachten geen misbruik van hun machtspositie maken. Als u HIER klikt kunt u alle informatie vinden over de vertrouwenspersonen en de omgangsregels, zoals opgesteld met behulp van het protocol van de Protestantse Kerk in Nederland.

Reacties zijn gesloten.