Stille week

De week voorafgaand aan het Paasfeest is vanuit de kerkelijke traditie altijd een week van bezinning op het lijden van Christus geweest. We kunnen immers pas voluit het feest van zijn opstanding vieren, als we eerst stil staan bij de weg die Hij voor ons is gegaan!
Omdat het ook een week is, waarin de drukte van alledag gewoon doorgaat, is het goed om samen met andere medegelovigen deze bezinning dagelijks vorm te geven.

Het is fijn, dat we dat voor het eerst dit jaar met broeders en zusters van andere kerken in ons dorp kunnen doen in gezamenlijke vieringen met als thema: “Passie met Petrus”.
Ze duren ca. 30 minuten en worden verzorgd door leden van de kerk waarin de viering plaatsvindt. (zie onder kopje Erediensten)
We hopen dat er veel mensen zijn, die de vieringen in elkaars kerken bij willen wonen!

Op Witte Donderdag (de viering van het Heilig Avondmaal) en Goede Vrijdag  zijn de diensten in onze kerk om 19.30 uur , maar op Stille Zaterdag om 22.00 uur. Op Stille Zaterdag zal de nieuwe Paaskaars in gebruik worden genomen. We hebben dit jaar gekozen voor een medaillon van de wonderbare spijziging, met vijf broden en twee vissen. We wensen u een goede voorbereidingstijd op het Paasfeest. Informatie over de vieringen kunt u ook vinden op www.kerkeninhardinxveld.nl.

Namens de commissie Vorming, Eredienst en Toerusting

Reacties zijn gesloten.