Taizéviering

Op de eerste zondag in de 40-dagentijd (14 februari) hopen we de avonddienst weer in te vullen als Taizéviering.
De muzikale begeleiding wordt verzorgd door het koor ‘Vocaal’ uit Sliedrecht, o.l.v. Frans Kooyman.
Een mooie, ingetogen viering om de tijd van bezinning en inkeer, om de weg naar het feest van de Opstanding, in te gaan.

Reacties zijn gesloten.