TENTDIENST

Zondag 26 april a.s. is er ’s middags om 14.30 uur een Tentdienst op het terrein van de voetbalvereniging aan de Sluisweg.
Voorganger in deze Interkerkelijke Dienst is Dhr.A.D. Noordam uit Dordrecht.
Muzikale medewerking wordt verleend door een gelegenheidsband van de Christengemeente met een zeer grote diversiteit aan instrumenten.
Het thema is ‘10.000 redenen’.
Er zijn 10.000 redenen om niet voor het Geloof te kiezen. Maar er zijn ook 10.000 redenen te bedenken om juist wél de smalle weg te gaan. In deze laagdrempelige dienst hopen we als samenwerkende Kerken ook die mensen te bereiken die niet of nauwelijks met het Geloof in aanraking zijn gekomen. Om dit te bewerkstelligen, vragen we uw voorbede. Aangezien er ’s avonds in onze eigen Kerk geen dienst is, verwachten wij ook velen van u in de tent te mogen verwelkomen!

Reacties zijn gesloten.