Van de ZWO

Verzoek om extra bijdrage ZWO

Ook dit jaar willen we de gemeente vragen om een extra financiële bijdrage voor ondersteuning van het ZWO-werk . Deze gift zal ten goede komen aan de projecten in Indonesië welke classicaal worden ondersteund en aan het overige ZWO-werk.
Wij hopen dat we, net als vorig jaar, een gift van u mogen ontvangen.
Extra bijdragen kunnen worden gestort op bankrekeningnummer 3250.36.543 van de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, met als omschrijving: ZWO gift 2013 (zie ook de bijgesloten acceptgirokaart in het contactblad van mei).

Jongerenreis Indonesië

Komende zomer wordt door Togetthere een jongerenreis naar Indonesië georganiseerd. Togetthere is het internationale jongerenprogramma van ICCO & Kerk in Actie, zij zet zich samen met jongeren in voor een wereld zonder armoede en onrecht. Tijdens deze “Art of Life” reis zullen diverse projecten/organisaties bezocht welke door Kerk in Actie worden ondersteund.

Ontmoeten van jongeren staat in deze reis centraal. Met al doel gelijkwaardigheid en wederkerigheid te creëren. Zoals Paulus al schreef in zijn brief aan Efeze (3: 18, 19); Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.

Omdat wij vanuit onze gemeente en vanuit de classis een interactieve relatie hebben met Zuid-Sumatra en Jogyakarta is onze ZWO-commissie gevraagd te zoeken naar jongeren die hierin geïnterresseerd zijn.

Inmiddels hebben Sander Besems en Laura Zanen zich hiervoor aangemeld!

Wij zien het als een belangrijke taak om met verre christenen te delen, in zowel geestelijk als materieel opzicht en zijn dus erg blij met de aanmelding van Sander & Laura.

De reis zal plaats vinden van 25 juli tot en met 13 augustus en vooraf zullen er twee voorbereidingsweekenden plaats vinden.

Door ontmoeting en gesprek met mensen daar leren we hun levenskunst kennen. We zullen ontdekken hoe deze mensen hun (geloofs)leven, leven. Wat inspireert hun? Wat zijn de problemen en uitdagingen die de mensen daar dagelijks tegenkomen? Hoe gaan ze om met tegenslagen en waar genieten ze van in het leven? Kortom; Wat is hun Art of Life?

We onderzoeken een aantal thema’s, zoals vrijheid, vriendschap, werk en vrije tijd. Ook met de lokale bevolking wordt veel ondernomen: je praat, je denkt, je lacht en je werkt samen. Zo hopen we veel te ontdekken van het dagelijks leven van de Indonesiërs, van hun levenskunst.

Het plan is om een bezoek te brengen aan Henriëtte Nieuwenhuis, diaconaal toeruster bij de kerk van Zuid Sumatra, en de partnerorganisaties waar zij voor werkt. Daarnaast zullen we ook de organisaties AnakWayang en Dreamhouse in Yogjakarta op Java bezoeken. AnakWayang maakt kinderen bewust van hun rechten; zij draagt eraan bij dat kinderen op school blijven en niet op straat belanden. In haar huidige project richt AnakWayang zich expliciet op het verminderen van pesten en geweld in de scholen en het voorkomen van religieus getint conflict tussen jongeren. Dreamhouse legt contact met de straatkinderen in Jogjakarta, via drop-in centra motiveert ze kinderen om terug naar school te gaan en te werken aan een ander bestaan.

Hopelijk wordt het een verrijkende ervaring welke wij ook bij terugkomst in Nederland met u zullen delen.
Eventueel aanvullende informatie is te vinden op: togetthere.nl

Dienstenveiling

Om voorgenoemde reis te financieren zullen wij de komende maanden samen met de ZWO commissie verschillende acties organiseren, waaronder een veiling van diensten.
Kun jij/kunt u heerlijke taarten bakken, goed heggen snoeien of gitaarles geven? Bied dit dan aan voor de veiling! Anderen kunnen hier op bieden en de opbrengst is voor de reis naar Indonesië.
De veiling vindt plaats op zaterdag 25 mei, van 11:00 tot ongeveer 12:30, in de ontmoetingsruimte van de kerk. U bent van harte welkom vanaf 10.30 uur.
Op de zondagen 5, 12 en 19 mei kunt u zich aanmelden door een aanmeldformulier achter te laten in de daarvoor bestemde koffer in de ontmoetingsruimte.
Aankopen dienen na de veiling overgemaakt te worden op de rekening van de ZWO commissie.

We hopen dat u/jij op zaterdag 25 mei ook komt kijken op de veiling om te zien wat er op uw/jouw item wordt geboden én natuurlijk om mee te bieden op andere items. Niks aan te bieden? Uiteraard bent u/ben jij dan ook meer dan welkom op de veiling!

Wij zien u graag de 25e!

Sander Besems en Laura Zanen

Reacties zijn gesloten.