VEERTIGDAGENTIJD 2018

Op woensdag 14 februari start de veertigdagentijd. Een tijd van inkeer, bezinning en gebed, waarin we stil staan bij het lijden van Jezus en de zorg om onze naasten.
Net als voorgaande jaren ontvangt u van de ZWO-commissie een veertigdagentijdkalender en een spaardoosje. U zult beide eind januari/begin februari ontvangen.
Dit jaar is het thema: Onvoorwaardelijke liefde

Deze veertigdagentijd volgen wij moeders die vanuit hun onvoorwaardelijke liefde de ruggengraat van de samenleving vormen. Wij hopen dat deze vrouwen ons mogen inspireren als we de lijdensweg van Jezus gedenken. Hij die ons voorging met Zijn onvoorwaardelijke liefde. In tegenstelling tot voorgaande jaren, hebben we dit jaar gekozen om zes projecten in hetzelfde land te ondersteunen: Oeganda

Iedere week zullen we in de weekbrief en ochtenddienst een project bij u onder de aandacht brengen. In ieder project staat het werk voor en door vrouwen in Oeganda centraal.

Hieronder al vast een overzicht van de projecten:
Week 1; Moeder zijn in Oeganda (Mothers’ Union)
Week 2; Stabiele inkomsten voor het huishouden (De kerk van Oeganda – Teddo)
Week 3; Positie van vrouwen in Oeganda (Mothers’ Union)
Week 4; Een nieuwe start (UCAA)
Week 5; Traumaverwerking en bestrijden van geweld tegen vrouwen (Mothers’ Union)
Week 6; HIV/aids en gezondheid (Mothers’ Union)

De opbrengst van de spaardoosjes, offerblokken en collectes in deze periode gaat naar deze zes projecten.

Heeft u een smart-phone of tablet? Kerk in Actie heeft de 40 dagentijdkalender ook in een app verwerkt. Deze kunt u gratis downloaden in de app-store.
We gaan op weg naar Pasen! We laten ons inspireren door het voorbeeld van Jezus die Zijn onvoorwaardelijke liefde deelde. Laten we samen in actie komen en anderen tot zegen zijn met onze gaven, gebed en tijd!
Ps. Wilt u nu al meer weten over de projecten? Op www.kerkinactie.nl/40dagentijd kunt u ze alle zes vinden (kies voor Route 2 – Zes zondagen hetzelfde land). (wk)

Reacties zijn gesloten.