Wandelen met Jezus 9: uitwisseling

Kruis     Jezus stierf aan het kruis zoals we op goede vrijdag herdenken. Maar wat gebeurde er eigenlijk door zijn sterven? Vanuit Jesaja 53 leren we wat Jezus voor ons gedaan heeft, wat Zijn sterven voor ons gebracht heeft. Elke keer opnieuw met Pasen herdenken we de opstanding van Jezus, want we hebben een levende Heer. Het graf was leeg. Maar wat eraan voorafging tijdens zijn sterven is magistraal en heeft de mensheid gered.

Jesaja     “Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.” Jesaja spreekt in Jesaja 53 over de knecht des Heren. Wij weten van deze knecht dat het Jezus is. Jesaja profeteert over Jezus. Wat hier geschreven staat is een profetie ver voordat Jezus geboren was, over zijn lijdensweg en kruisiging. Vers 6 is de sleutel en het centrale vers over verzoening. De ongerechtigheid, de zonde en opstand van de hele mensheid is op Jezus terecht gekomen. God heeft dat alles op Jezus doen neerkomen.

Mens     Dat wij als mens onze eigen weg gaan geldt voor de ongelovigen en gelovigen, en voor alle ras en taal en natie waar ook ter wereld. Elk mens gaat in ieder geval aan dit deel schuldig: de rebellie tegen God. Onze eigen weg gaan in plaats van de weg van God. Niemand ontkomt daaraan. Er zijn genoeg zonden te noemen die we niet gedaan hebben. Liegen, bedriegen, stelen, dronkenschap en ga maar door. Dat zijn zaken die we mogelijk niet hebben gedaan, maar aan de rebellie tegen God ontkomt niemand en dat noemt de Bijbel zonde. Je eigen weg gaan is zonde.

Omwisseling     Jezus werd mishandeld vanwege onze ongehoorzaamheid aan God. Hij werd geslagen omdat wij zoveel slechte dingen deden. Hij kreeg de straf, zodat wij vrede met God zouden kunnen hebben. Zijn lichaam werd stuk geslagen met de zweep, zodat wij genezing zouden kunnen krijgen van onze ziekten. De HEER heeft al onze ongehoorzaamheid op Hem gelegd. Hij werd mishandeld. Naast dat Jezus al onze slechte dingen op Zich genomen heeft is ons niet alleen vergeving van zonden gegeven, maar ook alle consequenties verbonden aan de zonde kwamen op Jezus. De schuld die wij voor onze zonden moeten krijgen heeft Hij gedragen. Er is geen schuld meer over; ook de gevolgen van onze ongehoorzaamheid zijn voor Jezus. Zodat wij kunnen leven in vrede met God. Wij mogen delen in de vrede van God. Dit alles is pure genade. Onverdiende gunst voor wie gelooft, doordat Jezus stierf aan het kruis.

Petrus     1Petrus 2:24: Toen Jezus aan het kruis werd gespijkerd, droeg Hij ónze ongehoorzaamheid in Zich mee aan het kruis. Onze ongehoorzaamheid werd daar gekruisigd. Daardoor zijn we nu dood voor het kwaad. Nu kunnen we leven zoals God het wil. Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van Hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, Hij leed en dreigde niet, Hij liet het oordeel over aan Hem die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Eens dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd naar Hem die de Herder is, naar Hem die uw ziel behoedt. Prijs de Heer.

Klaas Otter

Reacties zijn gesloten.