Wat is bidden – Wat zegt de Bijbel?

Bid voor elkaar. Jezus gaf een voorbeeld van de dingen waarvoor we moeten bidden. Hij bad voor Zijn discipelen en voor elke nog komende generatie volgelingen. Zijn gebed was dat God hen zou beschermen en kracht zou geven, zo lang als zij zich in deze wereld bevonden. Jezus bad ook voor mensen die in Hem zouden gaan geloven door de boodschap van het Evangelie (Johannes 17).
Bid met geloof. “Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond.” (Hebreeën 11:6)
Bid met aanbidding en hoogachting. “Breng hulde aan de HEER, onze God, en buig u neer aan zijn voeten. Heilig is hij” (Psalm 99:5). “Toen zei de man: ‘Ik geloof, Heer,’ en hij boog zich voor Jezus neer.” (Johannes 9:38)
Je kunt erop vertrouwen dat God je kan horen wanneer je bidt, dus open die communicatielijn! Bid met de wetenschap dat jouw verbinding met Hem nooit verloren kan gaan, ongeacht waar je naar toe gaat!
“En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid.” (Filippenzen 1:9)

We gaan bidden voor de gemeente op vrijdagavond om 19.00uur op 12 en 26 januari en 09 en 23 februari in de consistorie.

Reacties zijn gesloten.