WEEK VAN GEBED

Ook in 2016 brengt de Wereldraad van Kerken en in haar kielzog de Raad van Kerken in Nederland de Week van Gebed voor de eenheid van de Christenen onder de aandacht.
Het thema dit keer is: ‘Het woord is aan jou’.
Bedacht door de Christenen in Letland. Zal het nog lang duren voordat Letse zendelingen en missionarissen naar Nederland komen om hier van het nieuws over Jezus Christus te vertellen? Aan hun missionaire enthousiasme zal het zeker niet liggen.
Daarom zeggen de Letten tijdens deze week:
‘Jullie zijn Gods volk en geroepen om Zijn grote daden te verkondigen.’
Waar eenheid ontbreekt verliest de verkondiging kracht.
Laten we daarom deze Week van Gebed samen komen, elkaar ontmoeten in woord en daad, in zang en gebed. Zo kunnen we komen waar de Letse geloofsgemeenschap ons toe oproept: Samen Gods grote daden verkondigen.
De Oecumenische Werkgroep in Hardinxveld-Giessendam nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de Oecumenische kerkdienst.

Datum: Zondag 17 januari
Aanvang: 17.00uur.
Locatie: Kerk met de Beelden van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, Peulenstraat 167, Hardinxveld-Giessendam.
M.m.v.: De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB
De Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap Gereformeerde kerk te Boven-Hardinxveld en de Gereformeerde kerk te Neder-Hardinxveld.
Geleid door: Ds. S. Ris, Ds. Z. Albada, en Pastor C.J.M. Vlaming MHM.

Na afloop ontmoeten wij u graag onder het genot van koffie of thee.

Reacties zijn gesloten.