Week van gebed voor de eenheid van de christenen

Ook in 2018 wordt er wereldwijd aandacht gegeven aan de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen.
Het thema dit jaar is : ‘Recht door Zee’. Gebaseerd op Exodus 15: 1–6 en 20–21.
De uittocht uit Egypte en het verhaal van Mozes staan centraal in de liturgie die deze week van toepassing is.
Zoals gebruikelijk wordt het thema en de bijbehorende liturgie bedacht door christenen uit een bepaalde regio ergens ter wereld. Dit jaar hebben de christelijke geloofsgemeenschappen uit het Caribische gebied zich ingespannen om een mooie en zinvolle viering samen te stellen. Zij gaan op een blijde manier om met het christelijk geloof. Dit blijkt uit de samenstelling van de liturgie. Het is een goed gebruik dat er in Hardinxveld-Giessendam eveneens wordt stil gestaan bij De Week van de Eenheid in de vorm van een gezamenlijke viering.
We nodigen u van harte uit aanwezig te zijn bij deze kerkdienst op zondag 21 januari a.s.
Deze samenkomst is een initiatief van de Gereformeerde kerk Boven-Hardinxveld, De Gereformeerde kerk (PKN) Beneden-Hardinxveld, De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hardinxveld-Giessendam en de Rooms Katholieke gelovigen van voorheen het Vicariaat Land van Giessen en Linge.
Voorgangers zijn o.a. Ds. M.A. Spies-Muis en Ds. A. van Meteren.
De dienst wordt muzikaal opgeluisterd met diverse instrumenten.

Na afloop is er een gezellig samenzijn onder het genot van koffie en/of thee in de ontmoetingsruimte van de kerk.
Plaats van samenkomst: Gereformeerde Kerk(PKN) Beneden-Hardinxveld, Stationsstraat 20 Aanvang 18.00 uur.
Wij verwelkomen u graag op 21 januari !!  (wk)

Reacties zijn gesloten.