Werkgroep Kerk en vluchteling .

Bericht aan alle kerkelijke gemeenschappen in Hardinxveld-Giessendam

Na de informatieavond op 18 november, waar we u al verslag van deden, is de werkgroep begin december weer bijeen geweest. Omdat we verwachten vaker naar buiten te treden hebben we de naam Werkgroep Kerk en vluchteling aangenomen. Voorzitter is Ds. Johan Weij; contactpersoon/notulist Leen van Wingerden.

Op 18 november gaven zich 35 mensen aan ons op met belangstelling voor vrijwilligerswerk. We vragen hen of dit is voor coaching als vluchtelingen zich hier vestigen of voor hun maatschappelijke begeleiding, of voor andere activiteiten zoals kluswerk, sociale activiteiten e.d.

We willen naast allerlei bestaande organisaties het wiel niet nog eens zelf uitvinden, maar wel betrokken zijn en betrokkenheid bij onze doelgroep in onze kerkelijke achterban bevorderen.

Dat betekent voor ons dat coaching en maatschappelijke begeleiding vallen onder Vluchtelingenwerk Nederland, een organisatie met inmiddels veel ervaring die ook cursussen aanbiedt om de vrijwilligers te ondersteunen.

Voor de overige activiteiten is er een goed contact met het vrijwilligerswerk van Servanda; we zetten ons er dan ook voor in dat vrijwilligers daar geregistreerd worden zodat ze als er hulp nodig is opgeroepen kunnen worden.

Enkele werkgroepleden gaan concreet aan de slag; er komt een fietsenactie (inzamelen, gebruiksklaar maken) en enkele werkgroepleden zullen de plaatselijke sportverenigingen benaderen om te zien wat zij voor vergunninghouders kunnen betekenen.

Als werkgroep denken we na over mogelijke verdere acties. Ideeën zijn welkom!

Contact: Leen van Wingerden, T 0184-670414, E leen.van.wingerden@online.nl

 

Reacties zijn gesloten.