Commissie Vorming Eredienst Toerusting

(Commissie VET)

Omzien naar elkaar.

We hebben het jaarthema aangegrepen om alle aspecten in  relatie tot “omzien naar elkaar” het komende jaar, ruimte te geven in de diensten en in de gemeente.

Themadiensten:Er zullen dit jaar bv. drie themadiensten zijn waarbij ook drie keer de mogelijkheid wordt geboden om in (kleine) wijkgroepen het onderwerp van de preek verder aan de orde te laten komen.Het is daarbij de bedoeling dat deze wijkgroepen zich gezamenlijk gaan bezighouden met vragen als:
*        Wat leeft er in ons gemeenteleven
*        Wat leeft er in onze wijk
*        Wat kunnen we voor elkaar betekenen

(Gerelateerd aan wat we in de dienst hebben meegemaakt).
Het zal een gespreksavond worden waarin de belangstelling voor elkaar centraal zal staan. Oog hebben voor iedereen.

Doel van deze opzet is om te zorgen dat we elkaar beter leren kennen, maar ook dat we als leden van een gemeente de wijk waarin we wonen beter leren kennen.

Wanneer?
De eerst themadienst was tijdens de startdienst van zondagochtend 16 september. De, aan deze dienst gekoppelde, wijkavond, waarbij we doorpraten over het onderwerp van de preek, zal zijn op woensdagavond 3 oktober. De avond is van 19.45 tot 22.00 uur.

Gevraagd

Voor de wijkavonden zijn we nog op zoek naar “gastadressen”.

Aanmelden
Zin om mee te doen? Wilt u gastadres zijn?
Voor beiden kunt u zich aanmelden na de startdienst op een intekenlijst in de ontmoetingsruimte. Ook kunt u zich telefonisch  of per mail opgeven bij:

Bert en Margreet Besems: 611950 (bertbesems@kpnmail.nl)
Wolter Smit:                   670940 wolter.letta@gmail.com)
Loes den Ouden:              618511 (loeserik@hotmail.com)

Uitnodiging

Nadat u zich opgegeven heeft ontvangt u een uitnodiging in welk gastgezin u in uw wijk (of zo dicht mogelijk daarbij) welkom bent. Ook treft u op de uitnodiging de vragen aan waarover we met elkaar door willen praten.

De wijk/thema-avonden staan overigens los van de groothuisbezoeken, welke een ander karakter zullen krijgen.

Reacties zijn gesloten.