ZWO: Najaarscollecte 9 november 2014

Op zondag 9 november houden we in onze kerk de landelijke najaarscollecte, die bestemd is voor het zendingswerk van Kerk in Actie.
Centraal staat het werk van de uitgezonden medewerkers van Kerk in Actie Hermen
en Johanneke Kroesbergen, die als docent werkzaam zijn aan de theologische universiteit in
Lusaka, Zambia.
De laatste jaren groeien de kerken in Zambia snel en de vraag naar goede
predikanten, vooral op het platteland, neemt toe. Op de theologische universiteit, Justo
Mwale Theological University College, leren aanstaande predikanten om zelfstandig
theologie te bedrijven en op hun eigen, Afrikaanse manier hun geloof inhoud te geven.
Het is belangrijk dat predikanten dit leren en doorgeven aan hun gemeenteleden, want er leven
veel geloofsvragen bij de Zambiaanse bevolking.
Omdat veel vragen voortkomen uit situaties van extreme armoede, leren de studenten ook hoe ze gemeenteleden kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hun eigen dorpsgemeenschappen.
Met deze collecte wordt de universiteit in Zambia en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie
ondersteund.
Van harte aanbevolen.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

Reacties zijn gesloten.