ZWO-projectdienst op 06 april

Op 06 april hopen we alweer de tweede projectdienst te houden, met als voorgangster Jeanette Bieman.

De collecte zal bestemd zijn voor één van de vier projecten van Kerk in Actie in Indonesië, die we als classicale ZWO-commissie voor vier jaar ondersteunen.

Dit keer willen we aandacht vragen voor Nias:
Nias is een klein eiland waar de mensen onder de armoedegrens leven. Dit is een groot probleem voor zowel de gezondheid als het onderwijs. De helft van de inwoners heeft alleen basisonderwijs gevolgd. Wie verder wil studeren vertrekt naar Medan of Jakarta, maar keert meestal niet naar Nias terug. Ook de kerken lijden onder het gebrek aan opleiding.
De Banua Niha Keriso Protestant (BNKP) kerk heeft de universiteit voor theologie en christelijk onderwijs. Op dit moment zijn er veel gemeenten waar leerling dominees voorgaan. BNKP helpt deze kerken om de dominees verder op te leiden. Ze geven trainingen om het woord van God op een meer creatieve manier te brengen en leren ze hoe ze voor een groep moeten staan. Ook helpen ze de gemeenten hun administratie op een gemakkelijke manier bij te houden.

Vanaf februari 2012 woont en werkt Hillie Veneman op Nias, een eiland van 100 bij 50 kilometer in Indonesië. Als uitgezonden medewerker van Kerk in Actie werkt ze aan de theologische opleiding en het nascholingsinstituut van de Banua Niha Keriso Protestan (BNKP), een partnerkerk van Kerk in Actie die ontstaan is uit de Lutherse zending vanuit Duitsland en Nederland.
Door onze steun kan zij haar werk in Indonesië blijven doen.

Reacties zijn gesloten.