Vieringen rondom Pasen

In de 40-dagentijd staan we stil bij het lijden en sterven van Christus. Hiervoor heeft u de 40-dagen kalender aangeboden gekregen met als thema ‘Zoek de stilte’. In de week voor Pasen gedenken we het lijden en sterven als gemeente door dagelijks kort samen te komen in de kerk waar we het lijdensverhaal horen. Daarnaast bidden en zingen we met elkaar. Na een drukke dag een moment van bezinning en bewust stil worden en stil staan bij de kern van ons geloof.

Op maandag en woensdag zal de dienst worden ingevuld door de commissie VET en zal het lijdensverhaal uit het evangelie van Johannes worden gelezen. De dienst van dinsdag wordt ingevuld door onze jeugd en heeft het thema ‘De weg naar Pasen’.

Op Witte donderdag vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal zoals Jezus dat vlak voor zijn lijdensweg ons heeft voorgedaan. Met brood en de wijn ter nagedachtenis aan het nieuwe verbond.

Goede vrijdag, de dag van de kruisiging en het sterven, zwijgt het orgel bij binnenkomst. De Paaskaars is gedoofd. Ook wij zijn stil en belijden wat het lijden en sterven van Christus voor ons betekent. Op Stille zaterdag vieren we de Paaswake en doorbreekt het licht van Christus de duisternis. De nieuwe Paaskaars wordt aangestoken en daardoor weten we dat de Heer is opgestaan. Op zondag, Eerste Paasdag, vieren we de opstanding in de eredienst. De Heer is waarlijk opgestaan en dat mogen we vieren met elkaar.

We nodigen u van harte uit om als gemeente, maar zeker ook mensen van buiten de gemeente deel te nemen aan de vespers en diensten. Wees welkom.

 Paaskaars
In de dienst op Stille Zaterdag zal de nieuwe Paaskaars in gebruik genomen worden. We hebben gekozen voor een groen kruisreliëf met de boom des levens, waarvan de wortels in contact zijn met de waterbron. Ook dit jaar is de kaars gesponsord door een gemeentelid, voor wie dan het restant van de oude kaars is.

Reacties zijn gesloten.