40-dagentijd

Op woensdag 1 maart start de 40-dagentijd. Een tijd van inkeer, bezinning en gebed waarin we stil staan bij het lijden van Jezus en de zorg om onze naasten. Medio februari heeft u van de ZWO de 40-dagentijdkalender en een spaardoosje ontvangen.
Dit jaar is het thema: Sterk & Dapper, deel als Jezus
Sterk en dapper zijn kent vele vormen. Op weg naar Pasen verdiepen we elke week een vorm van sterk en dapper zijn: liefhebben, accepteren, overdenken, delen, bevestigen en stimuleren.
Iedere vorm en het daarbij behorende project zullen we wekelijks in de weekbrief en ochtenddienst bij u onder de aandacht brengen.
Hieronder alvast een overzicht:

Week 1: Liefhebben Steun kinderen en jongeren in De Glind (Rudolphstichting)
Week 2: Accepteren Steun gezinnen in Guatemala (Red Paz)
Week 3: Overdenken Steun ouderen in Moldavië (Bethania Christian Relief Association)
Week 4: Delen  Steun mensen in de knel (Pauluskerk)
Week 5: Bevestigen Steun jongeren in Zuid-Afrika (Sozo Foundation)
Week 6: Stimuleren Steun mensen met een handicap in Myanmar (The Leprosy Mission)

De opbrengst van de spaardoosjes, offerblokken en collectes in deze periode gaat naar deze zes projecten.
In de vierde week staat Delen centraal. De diaconie zal bij deze vorm van sterk en dapper zijn een activiteit verzorgen die elders in het contactblad door de diaconie wordt toegelicht. Wij hopen natuurlijk dat u ook mee doet met deze actie!

Heeft u een smart-phone of tablet? Kerk in Actie heeft de 40 dagentijdkalender ook in een app verwerkt. Deze kunt u gratis downloaden in de app-store.

Jezus deelt zijn kracht en zijn liefde met ons. En uit liefde volbracht hij krachtig zijn lijdensweg. Laten wij net zo sterk en dapper zijn als Jezus. En delen zoals Hij deelt.Doet u ook mee?

Ps. Wilt u nu al meer weten over de projecten? Op www.kerkinactie.nl/40dagentijd/projecten kunt u ze alle zes vinden. (wk)

Reacties zijn gesloten.