Herdenkingsbijeenkomsten 4 mei 2015

Herdenkingsbijeenkomst Nieuwe Kerk voorafgaand aan kranslegging 4 mei.

Dit jaar is het 70 jaar geleden dat ons land bevrijd werd van de Duitse bezetting.                         Een reden om dankbaar te zijn. Elk jaar wordt de bevrijding op 5 mei herdacht, terwijl de dag ervoor ’s avonds de nationale dodenherdenking plaatsvindt. Ingaande 2015 wordt na overleg met gemeente en Oranjevereniging door enkele vertegenwoordigers van een combinatie van plaatselijke kerken op 4 mei deelgenomen aan de kranslegging bij het monument aan de Sluisweg.
Vanuit die kerken vindt ditmaal, voorafgaand aan deze kranslegging, ter gelegenheid van die 70e herdenking ook een korte bijeenkomst plaats in de Nieuwe Kerk (Nieuweweg 57), aanvang 18.30 uur. Belangstellenden zijn hierbij hartelijk welkom.                                                                  Na afloop van deze bijeenkomst kan ieder dan op eigen gelegenheid naar de Sluisweg gaan om de kranslegging bij te wonen.
Hierbij betrokken kerken:

  • Gereformeerde Kerken en Hervormde Gemeenten van Boven-Hardinxveld en Giessendam/Neder-Hardinxveld
  • Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
  • Hersteld Hervormde Gemeenten Boven-Hardinxveld en Giessendam/Neder-Hardinxveld/Sliedrecht
  • Nederlands Gereformeerde Kerk

Programma Nationale Herdenking maandag 4 mei 2015 te Hardinxveld-Giessendam

Tijdens de plechtigheid is een speciale rol weggelegd voor de veteranen, vanwege het feit dat er zeventig jaar geleden een einde aan de Tweede Wereldoorlog is gekomen.

Programma:
19.15 uur        Verzamelen,  kantine vv Hardinxveld aan de Sluisweg.
19.30 uur        Vertrek naar het monument onder begeleiding van de drumband van EMS.
19.50  uur       Opstelling bij het monument
19.58 uur        ‘Last Post’
20.00 uur        Twee minuten stilte en vervolgens zingen van het ‘Wilhelmus’, begeleid door EMS
20.05 uur            Bij het gedenkteken worden kransen* gelegd namens het
gemeentebestuur, ‘Oranje Trouw’, De Nederlandse Bond van Wapenbroeders/ Vereniging Oud-Militair Indiëgangers (V.O.M.I.)*, de Merwedegijzelaars en de combinatie van plaatselijke kerken (door een ouderling van de Gereformeerde kerk van Boven-Hardinxveld en een diaken van de Hersteld Hervormde gemeente van Giessendam – Neder-Hardinxveld)
20.08 uur        Toespraak burgemeester en voordracht gedicht door twee leerlingen van het                               Willem de Zwijgercollege.
20.15 uur        Defilé langs het monument  – start met  het leggen van bloemen door de kinderen van de openbare basisschool De Driemaster, die dit jaar medewerking verleent. Vervolgens is er voor de  overige aanwezigen gelegenheid bloemen te leggen bij het gedenkteken. EMS speelt ondertussen.

Reacties zijn gesloten.