Kledinginzameling voor Roemenië

In maart is er weer een groot transport naar Roemenië gegaan, waarbij er een aantal dorpen bezocht zijn en er verschillende materialen afgegeven konden worden.
Het meeste wat er gebracht is, was de kleding die tijdens de afgelopen maanden weer in ons dorp was ingezameld en gesorteerd.
In de maand oktober van het vorig jaar was er tijdens een vrijdagavond en zaterdagochtend de “bijna traditionele” inzameling via de kerken in Hardinxveld-Giessendam en Giessen-Oudekerk.
Deze kleding werd in een ongebruikte loods in Boven-Hardinxveld gesorteerd en daar opgeslagen. In de weken voor dat het transport op 23 maart vertrok, bleek echter dat er een koper voor deze loods was. Dankzij de bemiddeling van een persoon, die zeer bij onze inzet voor de hulpverlening in Roemenië betrokken is, kon de voorraad gesorteerde kleding blijven staan tot het moment van transport. Zo het er nu naar uitziet, zal er in het komend najaar geen inzameling van kleding via de plaatselijke kerken plaatsvinden, aangezien we niet meer over een ruimte beschikken waar zo’n grote hoeveelheid kleding e.d. kan worden verwerkt en opgeslagen.Helaas kunnen we alleen op de maandelijkse openstelling van ons depot aan de Rivierdijk 814 (voorheen “de Vroed”),dat is op de eerste woensdag van de maand tussen 19.00 en 20.00 uur, uw goede, maar overbodige kleding in ontvangst nemen.
Tijdens het laatste grote transport is het dorp Kolozskara bezocht. Al vele jaren wordt er met onze contactpersoon dominee Csaba Sikó een hartelijke vriendschap onderhouden en elk jaar worden er daar dozen kleding bezorgd. Deze kleding wordt tegen een geringe vergoeding verkocht onder de bewoners van dit dorp en omgeving. De opbrengsten worden besteed voor het gemeentewerk en in dit geval ook de renovatie van hun kerk.
Uit de bijgevoegde foto’s kunt u zien hoe dit kerkje, dat vorig jaar 100 jaar bestond, is opgeknapt.
Dit is voor ons eigenlijk een stimulans om met de inzameling van kleding door te gaan, waarbij we hopen dat u ons daarbij wilt blijven helpen en ons zo mogelijk financieel wilt ondersteunen.
Rek.no. NL16 RABO 0325 0034 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente o.v.v. Roemenië.
Twee foto’s van vóór en één foto van ná de renovatie:

Kerkje vóór renovatieKerkje vóór renovatie-1Kerk ná renovatie

Reacties zijn gesloten.