ACD collecte voor het dovenpastoraat

Zondag 26 februari ACD collecte voor het dovenpastoraat

Doven horen erbij! Daarom zet men zich landelijk in voor het organiseren van kerkdiensten, pastorale zorg en vorming en toerusting voor doven.
Binnen de PKN, in een samenwerkingsverband met de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk, zet men zich in om het Woord op een speciale manier te kunnen volgen.
Bij dit werk moeten helaas veel extra kosten worden gemaakt: o.a. reiskosten omdat veel doven ver moeten reizen om naar een kerkdienst te kunnen komen.
Helaas is de subsidiekraan vanuit de landelijke PKN flink dichtgedraaid. Het werk blijft echter even groot en noodzakelijk.
Daarom wordt deze collecte voor algemene christelijke doeleinden (ACD) van harte bij u aanbevolen.

Wolter Smit – voorzitter van de landelijke stuurgroep voor het dovenpastoraat.
Zie ook: www.dovenpastoraat.nl

Reacties zijn gesloten.