Actie Kerkbalans 2021 (16 – 30 januari)

Samen kerk zijn
Dat houdt in: Gods naam groot maken, vieren, samenkomen, bezinnen, zingen en bidden. Zomaar een paar dingen als kenmerken van de christelijke kerk. Maar dan natuurlijk wel zonder corona. Het afgelopen jaar hebben we getracht binnen de beperkende maatregelen toch als kerk aanwezig te zijn. Zowel fysiek als via de livestream. En dan natuurlijk in de contacten binnen en buiten het pastoraat. Dat alles willen we ook het komende jaar oppakken en voortzetten. Maar dat kost geld.
Daarom een dringend beroep op u allen: Samen moet het toch mogelijk zijn de begroting voor 2021 rond te krijgen.
Als we kijken naar 2020 werden er voor de actie Kerkbalans 385 kaartjes bezorgd. We zien dan dat 96 leden niets bijdragen.

Dat houdt in dat we als gemeente wel de afdracht aan de landelijke kerk moeten doen, terwijl de eigen gemeente niet financieel gesteund wordt. Helaas moeten we u een begroting presenteren met een behoorlijk tekort. Dit wordt niet veroorzaakt omdat we op te grote voet leven, maar een krimpend ledental en oplopende vaste kosten zijn daar de oorzaak van. Voor een gezonde exploitatie is een 10% hogere opbrengst van de actie Kerkbalans nodig. Mogen we daarom een dringend beroep op u doen voor deze actie Kerkbalans. Bedenkt u zich goed wat uw kerk u waard is. Wij rekenen op u!

In verband met de huidige corona maatregelen zal de actie Kerkbalans vrijwel zeker een aangepaste werkwijze met zich meebrengen. Doel is een veilige manier te vinden door contacten zoveel mogelijk te vermijden.
Via Weekbrief en website houden wij u op de hoogte van de wijze waarop de actie wordt georganiseerd.

Reacties zijn gesloten.