Avondmaalcollecte 12 juli 2015

Is bestemd voor het “Roosevelthuis” in Doorn.

Wij kunnen het ons niet altijd voorstellen wat het betekent om vanwege ziekte of lichamelijke beperking niet zelfstandig weg te kunnen, een isolement dreigt. Het Roosevelthuis verzorgt voor deze mensen en hun partners diaconale vakantieweken. Al 45 jaar lang hebben diverse mensen hier gebruik van gemaakt. Even weg van huis, ondersteuning in de zorg en uitstapjes met lotgenoten. Het gebouw is nu aan vervanging toe en er is veel geld nodig voor de nieuwbouw en inrichting. Want in het vernieuwde vakantiehuis mag het de vakantiegangers aan niets ontbreken. Aangepaste kamers met een speciaal bed en een goede douche, door het bos op de duo-fiets. De mogelijkheid om te genieten van een diaconale vakantieweek. Ook partners die tevens mantelzorger zijn, worden dan even ontlast. Ieder jaar genieten ruim 1.500 mensen samen met meer dan 1.100 vrijwilligers van een vakantieweek. Wij hopen dat u wilt bijdragen aan deze collecte, zodat deze mensen kunnen blijven genieten van een welverdiende vakantie.

Zie voor meer informatie: www.protestantsekerk.nl/roosevelthuis

Wij als diaconie, bevelen deze collecte van harte bij u aan!

Reacties zijn gesloten.