Avondmaalscollecte 10 november

De diaconie heeft besloten om de opbrengst van de avondmaalcollecte van 10 november 2013 te bestemmen voor het Leger des Heils, afdeling Dordrecht.
Wij kennen deze organisatie allemaal als een ‘strijdbare’ organisatie tegen onrecht. Zij ondernemen actie tegen alles wat het leven van mensen kapot maakt zoals armoede, verslaving, onrecht, uitsluiting en zinloosheid. Zorgelijk is de groep ‘nieuwe armen’.
Dit zijn huishoudens met een eigen huis en voorheen een goed inkomen, die nu een beroep doen op het Leger des Heils. Kortom zij gaan voor een leven zoals God het bedoeld heeft, door het goede nieuws van Jezus uit te dragen in Woord en Daad!
De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Reacties zijn gesloten.