Laatste zondag van het kerkelijk jaar: 24-11-2013

Op zondag 24 november a.s., viert de kerk de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de morgendienst van deze zondag worden onze gemeenteleden herdacht, die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn gestorven. Hun namen worden tijdens de dienst genoemd en bij het uitspreken van elke naam, zal de (Bijbel)tekst die op de rouwbrief en/of in de dienst van Woord en Gebed centraal stond, worden genoemd en er zal een kaars worden aangestoken als heen wijzing naar het licht van de opgestane Heer. Mocht u deze kerkdienst bij willen wonen, dan kan ook een kaars ontstoken worden door mensen die ook een dierbare betreuren die niet in onze gemeente wordt herdacht. Graag hoor ik dan van u voor 22 november a.s. of u een kaars wilt aansteken!

Wij beseffen dat deze herdenkingsdienst emoties bij u kunnen oproepen. Het is voor ons reden om na afloop van de dienst in het kerkcentrum u dan ook koffie of thee aan te bieden, eventueel gepaard gaand met een ontmoeting. U wordt aan het eind van de dienst daarvoor ook uitgenodigd. De kaars(en) kunt u na afloop van de dienst meenemen naar huis. Wij hopen dat u aanwezig kunt zijn en wensen u in dat geval een goede en zinvolle dienst toe.

Namens de Kerkenraad, Ds. J. Bakker,
Stationsstraat 18, 0184-612796, email: predikant@pknhardinxveld.nl

Reacties zijn gesloten.