Avondmaalscollecte 14 juli

De diaconie heeft besloten om de opbrengst van de avondmaalscollecte dit keer te bestemmen voor Diaconaal Centrum Pauluskerk Rotterdam.

Het Diaconaal Centrum Pauluskerk is er voor mensen die het zonder hulp economisch, maatschappelijk en sociaal niet redden. Het diaconale centrum probeert te helpen “waar geen helper is”.
Na het slopen van de oude Pauluskerk is begin juni 2013 de nieuwe Pauluskerk officieel geopend. Sinds de oude kerk is gesloopt, is de opvang voor verslaafden voor een groot deel overgenomen door de gemeente.
De meeste bezoekers van Pauluskerk zijn dak- en thuislozen, waaronder illegalen en asielzoekers die op een verblijfsvergunning wachten.  

In Rotterdam leven inmiddels circa 20.000 vluchtelingen zonder verblijfspapieren. Zij hebben geen recht meer op basisvoorzieningen en belanden steeds vaker op straat. Veel van de vluchtelingen komen uiteindelijk uit bij Pauluskerk.
Pauluskerk is geen kerk met leden, maar een diaconaal centrum, waar per week ongeveer
1750 mensen over de vloer komen. Onderstaand een overzicht van de activiteiten:
– Elke dag is er van twaalf tot één kerkcafé: een meditatief moment op de dag, een wisselwerking tussen de actualiteit en de heilige boeken.
Elke vrijdagavond is er avondgebed.
– Elke zondagmorgen en –middag een kerkdienst. De geloofsgemeenschap wordt gevormd door bezoekers en de 150 tot 200 vrijwilligers.
Een paar keer per week wordt een warme maaltijd verstrekt aan mensen zonder dak boven hun hoofd of die het niet kunnen betalen.
– Spreekuur voor vluchtelingen.
– Een eigen medische dienst met enkele artsen.
Een open huis van negen uur ’s morgens tot negen uur ’s avonds, zeven dagen per week.
Dit wordt mogelijk gemaakt door de inzet van zo’n 50 vrijwilligers die optreden als gastvrouw of -heer
– Maatschappelijk werk.
– Pauluskerk heeft 24 slaapplaatsen die bedoeld zijn voor mensen die tijdelijk geen onderdak hebben.
– Pauluskerk streeft ernaar dat mensen weer de eigen verantwoordelijkheid voor het eigen leven gaan nemen.

 

Pauluskerk krijgt geen subsidie van de overheid en hebben dus donateurs nodig om vluchtelingen enige opvang te kunnen bieden.
De diaconie vraagt u daarom het Diaconaal Centrum Pauluskerk ruimhartig te ondersteunen.

Reacties zijn gesloten.