BLOEMSCHIKKING

Met open handen laat ik weten,
wie ik ben, wat ik verwacht:
God zal mensen niet vergeten,
Hij geeft open handen kracht.
Om te geven en ontvangen,
om te delen in verlangen,
dat de toekomst op ons wacht.

Zes weken lang en in de Stille week heeft u de schikkingen van ons mogen bekijken. Inmiddels leven we nu in de Paastijd en 40 dagen na Pasen vieren we Hemelvaart en daarna de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren. Op deze beide feesten hopen we ook weer een schikking te maken.
Ook dan staan de open handen centraal. In navolging van Hem worden wij geroepen om na te denken, wat wij met onze handen kunnen doen: Werken, troosten, helen, delen, dragen, zegenen, bidden……

Marry, Betty, Ineke

Reacties zijn gesloten.