Kranslegging op 4 mei

Vorig jaar is er in een overleg tussen de plaatselijke predikanten en het college van B&W gevraagd of er bij dodenherdenking op 4 mei niet een krans gelegd kon worden namens de plaatselijke kerken. Na een inventarisatie onder de plaatselijke kerken/geloofsgemeenschappen bleek dit voor 2014 niet haalbaar.
Tijdens het gezamenlijk overleg tussen de moderamina van de Hervormde gemeente en onze gemeente in september is dit weer aan de orde geweest. Begin december 2014 is er opnieuw een inventarisatie gemaakt onder dertien kerken en geloofsgemeenschappen. Een achttal van hen willen mee doen aan het leggen van een krans namens een ‘combinatie van plaatselijke kerken’.
Dit zijn: de Gereformeerde kerken (PKN) van Boven- Hardinxveld en Giessendam/Neder-Hardinxveld, de Gereformeerde kerk vrijgemaakt van Hardinxveld-Giessendam, de Hersteld Hervormde gemeenten van Boven- Hardinxveld en Giessendam/Neder-Hardinxveld/Sliedrecht, de Hervormde gemeenten van Giessendam/Neder-Hardinxveld en Boven-Hardinxveld en de Nederlands Gereformeerde kerk van Hardinxveld-Giessendam.
Het leggen van deze krans zal bij toerbeurt door twee afgevaardigden van twee kerken gedaan worden.
We hopen natuurlijk dat er, naast deze afgevaardigden, ook andere mensen namens de kerken hierbij aanwezig zullen zijn!

Reacties zijn gesloten.