COLLECTE HEILIG AVONDMAAL 10 NOVEMBER

De collecte is ditmaal bestemd voor De Hoop en het Leger des Heils. Beide krijgen de helft van de opbrengst van de collecte.

Vorig jaar is er een stukje over het Leger des Heils geschreven en nu brengen we De Hoop voor het voetlicht, met dank aan Elly de Rijke, die het heeft geschreven.

De Hoop is een evangelische hulpverleningsinstelling voor psychiatrische – en verslavingsproblemen bij volwassenen, jongeren en kinderen. De missie van De Hoop is het uitvoeren van de Bijbelse opdracht in Spreuken 24 vers 11 (Statenvertaling): ‘Red degenen, die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt.’

In mijn werk bij de Hoop heb ik vele verhalen gehoord van mensen die soms al van jongs af ernstige trauma’s hebben opgelopen door o.a. mishandeling, misbruik, geen veilig thuis, verkeerde vrienden, onvoldoende onderwijs enz. Zij hebben zich, zo goed en kwaad als ze konden, in het leven staande moeten houden. Zij hebben hun uitvlucht gezocht in drugs, alcohol, medicatie of gokken, wat tijdelijk afleiding of verlichting gaf om vervolgens, vaak vele jaren later, te ontdekken dat dit hen nog verder in problemen bracht. Met deze ontdekking hebben ze zelf niet de mogelijkheid om uit deze vicieuze cirkel te stappen. Daar hebben ze hulp bij nodig. Het is een langdurig proces om trauma’s te verwerken en om nieuwe manieren aan te leren om met angst en verdriet om te gaan. Ik ben dankbaar dat ik daaraan mee mag werken, maar ik ervaar ook dat er meer nodig is dan professionele zorg alleen. We mogen mensen leren, als ze daarvoor openstaan, hun problemen ook bij God te brengen en van Hem kracht te ontvangen om vol te houden en zich door Hem te laten leiden op de weg naar herstel.

Om dit werk te kunnen doen is het geld van de overheid en zorgverzekeraars onvoldoende. Pastorale hulp wordt bijvoorbeeld niet vergoed. Vandaar deze collecte voor net dat mijltje verder.

In de ontmoetingsruimte ligt het blad Hoop. Neem dat blad gerust mee naar huis om meer over het werk te kunnen lezen.

Reacties zijn gesloten.