Collecte Heilig Avondmaal 12 januari 2014

Sinds vier jaar zetten Dick en Bernike van Mersbergen uit Genderen zich op vrijwillige basis in voor ontwikkelingswerk.
Vooral het lot van weduwen en weeskinderen in Afrika trekken zij zich aan.
Dick en Bernike laten zich leiden door de Liefde van Christus en zij vinden het belangrijk om alles wat zij gekregen hebben aan talenten, tijd en geld te delen met hen die het zoveel minder getroffen hebben dan wij.

Sinds november 2011 zijn ze actief in Kisumu, Kenia. Een stad met 400.000 inwoners waar het aantal wezen door aids, relatief hoog is. Meer dan de helft van deze gezinnen leeft onder de armoedegrens en hebben moeite om hun gezin elke dag van eten te voorzien. Laat staan dat er geld is voor deze kinderen om naar school te gaan.
Op eigen kosten reist het echtpaar een aantal keer per jaar af naar Kenia. Ze werken samen met de lokale bevolking.
Een aantal van hen hebben het Luisa Orphans Project opgezet en vroegen om steun. Ze wilden graag voor de vele weeskinderen in deze omgeving een school bouwen. Ook begeleiden ze gezinnen die met aids te kampen hebben.
In samenwerking met de locale bevolking is er het afgelopen jaar een prachtige school gebouwd, inclusief toiletgebouw, eetzaal, keuken en kantoor. In januari wordt gestart met een peuterklas en de eerste zes klassen van de basisschool. Er hebben zich al 200 leerlingen aangemeld. Ook zijn er al 7 leerkrachten plus een hoofd van de school aangesteld. Het schoolgeld willen ze zo laag mogelijk houden, zodat zoveel mogelijk kinderen naar school kunnen.
Maar de leerkrachten en schoolboeken moeten betaald worden en ze willen in 2014 de school nog uitbreiden met schoolmeubels, speeltoestellen en andere zaken. Daarom bevelen we deze collecte van harte bij u aan.

Daarnaast is men op zoek naar sponsors die hun project willen steunen met een eenmalige of maandelijkse gift. Zoals u in de folder, die voorafgaande aan de dienst zal worden uitgedeeld, kunt lezen is het mogelijk een kind te sponsoren zodat die in elk geval de kans krijgt om naar school te gaan. Het is belangrijk voor het project om continuïteit te krijgen zodat de school in de toekomst zeker is van zijn bestaan.
Ook is men gestart met een aantal gezinnen een micro krediet te geven. Ze kunnen dan een klein bedrijfje opstarten en inkomsten voor hun gezin genereren. Daar zijn ze heel blij mee. Ze komen op deze manier uit de negatieve spiraal en krijgen weer meer levensmoed en plezier in het leven.
De actie wordt gesteund door “Wilde Ganzen” en elke gift die binnenkomt wordt door “Wilde Ganzen” met 55% verhoogd.
Op deze manier kunnen Dick en Bernike samen met u het verschil maken in de levens van deze kinderen.
Want scholing is de basis voor een hoopvolle toekomst en een plaats in de maatschappij.
Helpt u mee om de weeskinderen van Kisumu een betere toekomst te geven.
Alvast heel hartelijk dank namens deze kinderen en Dick en Bernike van Mersbergen van Stichting Make The Difference.

Reacties zijn gesloten.