Cursus pastoraat bij verlies en rouw

Cursus pastoraat bij verlies en rouw.
Een vijftal ambtsdragers/pastoraal bezoekers  had zich opgegeven voor bovenstaand cursus, die door de gemeenteadviseur gegeven zou worden op drie avonden in maart en april. Aangezien er onvoldoende aanmeldingen waren is deze cursus nu – in verkorte vorm – gepland op één avond
(23 april van 19.30 – 22.00 uur) in de ontmoetingsruimte van onze kerk.
In overleg met de gemeenteadviseur wordt deze cursusavond weer onder de aandacht gebracht van onze gemeente en die van Gereformeerd Boven-Hardinxveld en Sliedrecht.
Bent u geïnteresseerd of wel eens benaderd voor het ambt van ouderling of pastoraal bezoeker dan is deze cursus bij uitstek de gelegenheid om u te verdiepen in deze belangrijke taak.
Aanmelden kunt u zich via: http://www.protestantsekerk.nl/pcte/toerusting/cursussen/pastoraat/Paginas/Verlies%20en%20rouw.aspx
De kosten bedragen €10,=

Reacties zijn gesloten.