Notulist(e) gezocht

Voor het notuleren van de kerkenraadsvergaderingen is de kerkenraad op zoek naar een notulist(e).
Van hem of haar wordt verwacht dat verslagen worden gemaakt van de vergaderingen van de kerkenraad (11 per jaar) en de gemeente (in principe 2 maal per jaar)
Informatie hierover kunt u verkrijgen bij de scriba Wim Kafoe (scriba@pknhardinxveld.nl)

Reacties zijn gesloten.