CURSUS THEOLOGISCHE VORMING VOOR GEMEENTELEDEN

 Op DV 12 september gaat de cursus TVG weer beginnen. De eerste avond is de start voor alle cursisten maar ook bedoeld als kennismaking voor mensen die overwegen om eraan mee te doen. Er wordt o.a. een “proef”les gegeven en er is ruimte voor het stellen van vragen. De eerste cursusavond 19 september is een open cursusavond. Op deze avonden kan men zich ook nog opgeven.
Vakken zoals Oude Testament, Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, De Kerk en haar Belijden,
Dogmatiek, Ethiek, Praktische Theologie, Missiologie en Kerk en Israël komen aan de orde.
De cursus is laagdrempelig, er wordt geen vooropleiding gevraagd en huiswerk is niet verplicht.

Waar/wanneer: Wekelijks op donderdagavond van 19.30 uur tot 22.15 uur in Chr. Scholengemeenschap “Willem van Oranje College”, Perzikstraat 7 te Wijk en Aalburg.
De startavond van 12 september,19.30 uur – ong. 21.45 uur, wordt gehouden in d’Alburcht, Perzikstraat 14a te Wijk en Aalburg (dit is tegenover het Willem van Oranje College).

 Themacursussen voor oud-cursisten en andere belangstellenden

Ook in het cursusjaar 2013/2014 zal er naast de lessen van de driejarige Cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden in onze regio weer enkele themacursussen worden gegeven. Deze cursussen bestaan uit 3 achtereenvolgende donderdagavonden. De data zijn 10, 24 en 31 okt. en 13,20 en 27 februari 2014. Voor meer informatie www.cursustvgaalburg.nl.

 Opgeven/Meer info.?: W.M. Timmermans-Mulder, secretaresse, tel. 0416-695417, cursustvg@solcon.nl. Ds. G.J. Wolters, cursusleider, 0183-401266, dsgjwolters@hotmail.com. Kijk ook eens op: www.cursustvgaalburg.nl

Reacties zijn gesloten.